Word een effectieve OR met een eigen visie en strategie

Visie op omgaan met ziekte

Het is duur en gevaarlijk om in een ziekenhuis te liggen. Steeds meer beleidsmakers, wetenschappers en organisaties in de gezondheidszorg zijn het daarover eens. Ook de minister en de politiek hebben ontdekt dat de zorg beter en goedkoper kan door die op een andere manier te organiseren. De focus ligt allereerst op het voorkomen van ziekte door een gezonde leefstijl te bevorderen. Wie dan toch ziek wordt, gaat niet meer naar het ziekenhuis, maar wordt zoveel mogelijk thuis ondersteund door de eerstelijnszorg. ‘Zorg op maat en in de buurt’ is het credo. De huisarts en de wijkverpleegkundige krijgen hierdoor meer en meer een regiefunctie. Ze stellen de diagnose en regelen zo nodig dat de zieke thuis de juiste hulp en ondersteuning krijgt. Door deze ontwikkeling krijgen de ziekenhuizen duidelijk een andere rol. Het worden interventiecentra waar technologisch hoogwaardig onderzoek gedaan wordt en waar alleen nog patiënten worden opgenomen voor een specialistische behandeling die niet thuis gegeven kan worden.

Dat het ziekenhuis zijn prominente plek verliest, heeft grote gevolgen. Bijvoorbeeld de verpleegkundige die nu een volle baan heeft op de afdeling chirurgie, werkt straks misschien alleen nog ’s ochtends in het ziekenhuis en is ’s middags actief in de wijk. En ook de or ontkomt er niet aan om een nieuwe visie te ontwikkelen op hoe we omgaan met ziekte en gezondheid. Want als de focus ligt op preventie in plaats van zorg, krijgen alle organisaties in de zorg een andere taak. Wat wordt dan de positie van ziekenhuizen, van de eerstelijnszorg, van verzorgings- en verpleeghuizen, de ggz, de thuiszorg en de schoonmaakwerkzaamheden in de zorg? Inderdaad, dat zijn niet de makkelijkste vragen en de maatschappelijke ontwikkelingen gaan ook nog eens razendsnel. Als de or een rol wil spelen bij deze veranderingen, moet ze een eigen visie hebben op de gezondheidszorg en die vertalen in duidelijke en haalbare doelen. Door er zo mee bezig te zijn, worden zelfs deze ingrijpende veranderingen een interessante uitdaging met nieuwe kansen, zowel voor de zorgsector als voor de or.

Praktijk: analyse maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg, bezinning op de positie van de eerstelijnszorg, nadenken over de rol van de or hierin, vastleggen van de visie, visie vertalen in haalbare doelen, bedenken van een stappenplan om de doelen te realiseren, training in onderhandelen, training in gespreksvoering, coaching bij het gesprek met de bestuurder, evaluatie van de resultaten en bijstellen van de doelen.

 

Drie korte cases laten zien hoe Leutscher Medezeggenschap je helpt bij het ontwikkelen van een eigen visie, een eigen concrete aanpak en een eigen strategie. Bel als je vragen hebt over jouw situatie of maak een afspraak. Harry Leutscher komt als spil van de organisatie met alle plezier langs voor een verkennend gesprek.

Kennis, vaardigheden, gesprekstraining, communicatietraining, visieontwikkeling, strategiebepaling, lef, durf... Het is allemaal nodig om in deze tijd een effectieve or te zijn

 

Training

voor de voltallige ondernemingsraad (maatwerk)
voor vaste OR-commissies (maatwerk)
voor ondernemingsraden of vaste commissies in concernverband (maatwerk)
open inschrijving

Coaching

interne samenwerking
persoonlijke ontwikkeling
leiderschap
conflictoplossing

Consultancy

reorganisatie en organisatiestructuur
fusie en overname
strategische samenwerking
organisatiecultuur
medezeggenschapstructuur
internationalisering
arbeidsvoorwaarden

arbeidsomstandigheden
sociaal plan
harmonisatie arbeidsvoorwaarden
competentiemanagement
functiewaardering en beloning
gezondheid & vitaliteit
personeelsregelingen & cao

organisatiestrategie en marktwerking
positionering en branding
imago en identiteit
financieel beleid
investeringen

EEN OR MET LEF EN AMBITIE

Ik hou van een or die lef en ambitie toont en die een eigen visie durft te ontwikkelen. Voor een or die zo’n aanpak kiest, heeft Leutscher Medezeggenschap een bewezen aanbod op het gebied van training, coaching, strategie- en kennisontwikkeling. Ruim veertig ondernemingsraden begeleiden we al in zo’n traject, steeds op basis van een maatwerkprogramma. Dat werkt prettig voor iedereen en het geeft vrijwel direct resultaat. Het werk van de or wordt daarmee niet makkelijker, maar wel veel interessanter en effectiever.

Harry Leutscher

Adres

Leutscher Groep
Wilhelminastraat 49-M
7811 JE Emmen

0591 676662