Word een effectieve OR met een eigen visie en strategie

Contact met ons

Contactgegevens

Leutscher Groep
Wilhelminastraat 49-M
7811 JE Emmen

T 0591 676662
E info@leutscher.nl
Lid Ooa | Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

Tot de Leutscher Groep behoren

 • Leutscher Organisatieontwikkeling
 • Leutscher Medezeggenschap
 • Leutscher Excellent Recruitment

  Kennis, vaardigheden, gesprekstraining, communicatietraining, visieontwikkeling, strategiebepaling, lef, durf... Het is allemaal nodig om in deze tijd een effectieve or te zijn

   

  Training

  voor de voltallige ondernemingsraad (maatwerk)
  voor vaste OR-commissies (maatwerk)
  voor ondernemingsraden of vaste commissies in concernverband (maatwerk)
  open inschrijving

  Coaching

  interne samenwerking
  persoonlijke ontwikkeling
  leiderschap
  conflictoplossing

  Consultancy

  reorganisatie en organisatiestructuur
  fusie en overname
  strategische samenwerking
  organisatiecultuur
  medezeggenschapstructuur
  internationalisering
  arbeidsvoorwaarden

  arbeidsomstandigheden
  sociaal plan
  harmonisatie arbeidsvoorwaarden
  competentiemanagement
  functiewaardering en beloning
  gezondheid & vitaliteit
  personeelsregelingen & cao

  organisatiestrategie en marktwerking
  positionering en branding
  imago en identiteit
  financieel beleid
  investeringen

  EEN OR MET LEF EN AMBITIE

  Ik hou van een or die lef en ambitie toont en die een eigen visie durft te ontwikkelen. Voor een or die zo’n aanpak kiest, heeft Leutscher Medezeggenschap een bewezen aanbod op het gebied van training, coaching, strategie- en kennisontwikkeling. Ruim veertig ondernemingsraden begeleiden we al in zo’n traject, steeds op basis van een maatwerkprogramma. Dat werkt prettig voor iedereen en het geeft vrijwel direct resultaat. Het werk van de or wordt daarmee niet makkelijker, maar wel veel interessanter en effectiever.

  Harry Leutscher

  Adres

  Leutscher Groep
  Wilhelminastraat 49-M
  7811 JE Emmen

  0591 676662