Word een effectieve OR met een eigen visie en strategie

Netwerk

Leutscher Medezeggenschap is een netwerkorganisatie. Het grote voordeel van een netwerkorganisatie is dat we bij een specifieke vraag altijd de beste trainer of deskundige kunnen inzetten. We zitten niet vast aan interne deskundigen die toevallig bij ons in dienst zijn, maar kunnen afhankelijk van jouw vraag een beroep doen op trainers, adviseurs, docenten, professoren, coaches, mediators, communicatietrainers en andere deskundigen. Dat netwerk hebben we in 15 jaar opgebouwd en het bestaat uit gedreven mensen met dezelfde visie op medezeggenschap, dezelfde drive en dezelfde kwaliteitsopvatting. Wij vinden het belangrijk dat je een maatwerkaanbod krijgt. Daarom ontwikkelen we voor iedere or een eigen traject met een eigen aanpak en met eigen accenten als het gaat om informatie, inzicht, vaardigheden, presentatie en doelen. En met voor die or geschikte trainers, experts en deskundigen.

Kennis, vaardigheden, gesprekstraining, communicatietraining, visieontwikkeling, strategiebepaling, lef, durf... Het is allemaal nodig om in deze tijd een effectieve or te zijn

 

Training

voor de voltallige ondernemingsraad (maatwerk)
voor vaste OR-commissies (maatwerk)
voor ondernemingsraden of vaste commissies in concernverband (maatwerk)
open inschrijving

Coaching

interne samenwerking
persoonlijke ontwikkeling
leiderschap
conflictoplossing

Consultancy

reorganisatie en organisatiestructuur
fusie en overname
strategische samenwerking
organisatiecultuur
medezeggenschapstructuur
internationalisering
arbeidsvoorwaarden

arbeidsomstandigheden
sociaal plan
harmonisatie arbeidsvoorwaarden
competentiemanagement
functiewaardering en beloning
gezondheid & vitaliteit
personeelsregelingen & cao

organisatiestrategie en marktwerking
positionering en branding
imago en identiteit
financieel beleid
investeringen

EEN OR MET LEF EN AMBITIE

Ik hou van een or die lef en ambitie toont en die een eigen visie durft te ontwikkelen. Voor een or die zo’n aanpak kiest, heeft Leutscher Medezeggenschap een bewezen aanbod op het gebied van training, coaching, strategie- en kennisontwikkeling. Ruim veertig ondernemingsraden begeleiden we al in zo’n traject, steeds op basis van een maatwerkprogramma. Dat werkt prettig voor iedereen en het geeft vrijwel direct resultaat. Het werk van de or wordt daarmee niet makkelijker, maar wel veel interessanter en effectiever.

Harry Leutscher

Adres

Leutscher Groep
Wilhelminastraat 49-M
7811 JE Emmen

0591 676662