Word een effectieve OR met een eigen visie en strategie

Onze aanpak

Een or heeft de meeste invloed als hij een volwaardig gesprekspartner is voor de bestuurder. Dat is ons uitgangspunt bij het werken met ondernemingsraden. Want een or functioneert pas optimaal als hij op een zinvolle en constructieve manier meepraat, meedenkt en meebeslist. Dat vraagt van jou als or-lid lef, ambitie en doorzettingsvermogen. Ook moet je zin hebben om je eigen kennis en inzicht verder te ontwikkelen. Want om zo te opereren,  moet je weten wat er speelt, je moet een analyse kunnen maken van je eigen organisatie, inzicht hebben in marktontwikkelingen, een eigen visie ontwikkelen en helder voor ogen hebben wat je wilt bereiken. Als je kiest voor zo’n aanpak, kun je als or veel effectiever werken en een belangrijke bijdrage leveren aan het goed functioneren van de eigen organisatie.

In een paar zinnen is dit de kern van onze aanpak. Alles wat we doen op het gebied van training en coaching is daarop gericht. Kennis, vaardigheden, gesprekstraining, communicatietraining, visieontwikkeling, strategiebepaling, lef, durf… Het is allemaal nodig om in deze tijd een effectieve or te zijn. Samen met jou bedenken we een programma dat je ondersteunt bij de ambitie om een moderne or te worden die serieus genomen wordt door de beleidsmakers en duidelijk resultaat kan laten zien aan zijn achterban.

Kennis, vaardigheden, gesprekstraining, communicatietraining, visieontwikkeling, strategiebepaling, lef, durf... Het is allemaal nodig om in deze tijd een effectieve or te zijn

 

Training

voor de voltallige ondernemingsraad (maatwerk)
voor vaste OR-commissies (maatwerk)
voor ondernemingsraden of vaste commissies in concernverband (maatwerk)
open inschrijving

Coaching

interne samenwerking
persoonlijke ontwikkeling
leiderschap
conflictoplossing

Consultancy

reorganisatie en organisatiestructuur
fusie en overname
strategische samenwerking
organisatiecultuur
medezeggenschapstructuur
internationalisering
arbeidsvoorwaarden

arbeidsomstandigheden
sociaal plan
harmonisatie arbeidsvoorwaarden
competentiemanagement
functiewaardering en beloning
gezondheid & vitaliteit
personeelsregelingen & cao

organisatiestrategie en marktwerking
positionering en branding
imago en identiteit
financieel beleid
investeringen

EEN OR MET LEF EN AMBITIE

Ik hou van een or die lef en ambitie toont en die een eigen visie durft te ontwikkelen. Voor een or die zo’n aanpak kiest, heeft Leutscher Medezeggenschap een bewezen aanbod op het gebied van training, coaching, strategie- en kennisontwikkeling. Ruim veertig ondernemingsraden begeleiden we al in zo’n traject, steeds op basis van een maatwerkprogramma. Dat werkt prettig voor iedereen en het geeft vrijwel direct resultaat. Het werk van de or wordt daarmee niet makkelijker, maar wel veel interessanter en effectiever.

Harry Leutscher

Adres

Leutscher Groep
Wilhelminastraat 49-M
7811 JE Emmen

0591 676662