Word een effectieve OR met een eigen visie en strategie

Leutscher Medezeggenschap

Met welke aanpak krijg je het meest voor elkaar? Hoe zorg je ervoor dat de bestuurder je serieus neemt als gesprekspartner? En hoe ga je om met de wettelijke taken nu de invulling van het werk per dag lijkt te veranderen?

Het is lastig én spannend om in deze tijd lid te zijn van een or. Want vragen zijn er genoeg. De juiste antwoorden bedenken, uitvinden wat de meest effectieve aanpak is, beslissen op welke punten meer kennis en meer training/coaching nodig is, dat is best lastig. En dan ligt er ook nog de vraag welk type or je eigenlijk wilt zijn. Kies je voor een traditionele or die vraagt en vraagt en vraagt of voor een moderne, resultaatgerichte or met een eigen visie en een eigen strategische aanpak?

Tweedaagse training voor de voorzitter en de secretaris van or, cor, oc of vaste commissie

Professioneel leidinggeven aan de or

Training Professioneel leidinggeven aan de or
Tweedaagse training voor de voorzitter en de secretaris van or, cor, oc of vaste commissie

Het managen van mensen
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat in iedere groep een vorm van leiderschap noodzakelijk is. Maar leidinggeven is niet iets dat iemand er ‘even bij doet’. Het is een taak die professioneel uitgevoerd moet worden. De voorzitter, secretaris en andere leden van het dagelijks bestuur moeten daarom inzicht hebben in verschillende managementrollen en leiderschapsstijlen. Ook moeten ze leren deze rollen in de dagelijkse praktijk te hanteren.

Goede samenwerking is van levensbelang voor een goed functionerende OR. Van tijd tot tijd doen zich in iedere groep problemen voor. Iedere resultaatgerichte groep kent een aantal vaste rollen die door de verschillende individuele leden worden ingevuld. Het gaat daarbij over de functionele rol die een OR- of commissielid heeft, maar ook over zijn of haar rol als ‘sociaal dier’. Het op tijd herkennen en signaleren van verschillende vormen van gedrag verbetert de samenwerking binnen een groep. Ook de kans op succes wordt hierdoor sterk beïnvloed.

Kennis, vaardigheden, gesprekstraining, communicatietraining, visieontwikkeling, strategiebepaling, lef, durf... Het is allemaal nodig om in deze tijd een effectieve or te zijn

 

Training

voor de voltallige ondernemingsraad (maatwerk)
voor vaste OR-commissies (maatwerk)
voor ondernemingsraden of vaste commissies in concernverband (maatwerk)
open inschrijving

Coaching

interne samenwerking
persoonlijke ontwikkeling
leiderschap
conflictoplossing

Consultancy

reorganisatie en organisatiestructuur
fusie en overname
strategische samenwerking
organisatiecultuur
medezeggenschapstructuur
internationalisering
arbeidsvoorwaarden

arbeidsomstandigheden
sociaal plan
harmonisatie arbeidsvoorwaarden
competentiemanagement
functiewaardering en beloning
gezondheid & vitaliteit
personeelsregelingen & cao

organisatiestrategie en marktwerking
positionering en branding
imago en identiteit
financieel beleid
investeringen

EEN OR MET LEF EN AMBITIE

Ik hou van een or die lef en ambitie toont en die een eigen visie durft te ontwikkelen. Voor een or die zo’n aanpak kiest, heeft Leutscher Medezeggenschap een bewezen aanbod op het gebied van training, coaching, strategie- en kennisontwikkeling. Ruim veertig ondernemingsraden begeleiden we al in zo’n traject, steeds op basis van een maatwerkprogramma. Dat werkt prettig voor iedereen en het geeft vrijwel direct resultaat. Het werk van de or wordt daarmee niet makkelijker, maar wel veel interessanter en effectiever.

Harry Leutscher

Adres

Leutscher Groep
Wilhelminastraat 49-M
7811 JE Emmen

0591 676662