Word een effectieve OR met een eigen visie en strategie

Netwerk

Nee, daar zeggen we niks over. Tenminste, niet op de website. We werken voor tientallen klanten in verschillende commerciële en niet-commerciële sectoren. Omdat we hechten aan de privacy van onze opdrachtgevers, geven we namen en referenties graag op aanvraag. Om je toch een indruk te geven, dit zijn de sectoren waarin we actief zijn:

 • ziekenhuizen
 • vg-zorg
 • thuiszorg
 • verpleeg- en verzorgingshuizen
 • onderwijs
 • petrochemische industrie
 • bouw
 • banken
 • maakindustrie
 • culturele bedrijven

.

 • verzekeringsbedrijven
 • beveiligingsorganisaties
 • uitgeverijen
 • ggz
 • catering
 • schoonmaak
 • facilitaire dienstverlening
 • gemeenten
 • provincies en waterschappen

.

Kennis, vaardigheden, gesprekstraining, communicatietraining, visieontwikkeling, strategiebepaling, lef, durf... Het is allemaal nodig om in deze tijd een effectieve or te zijn

 

Training

voor de voltallige ondernemingsraad (maatwerk)
voor vaste OR-commissies (maatwerk)
voor ondernemingsraden of vaste commissies in concernverband (maatwerk)
open inschrijving

Coaching

interne samenwerking
persoonlijke ontwikkeling
leiderschap
conflictoplossing

Consultancy

reorganisatie en organisatiestructuur
fusie en overname
strategische samenwerking
organisatiecultuur
medezeggenschapstructuur
internationalisering
arbeidsvoorwaarden

arbeidsomstandigheden
sociaal plan
harmonisatie arbeidsvoorwaarden
competentiemanagement
functiewaardering en beloning
gezondheid & vitaliteit
personeelsregelingen & cao

organisatiestrategie en marktwerking
positionering en branding
imago en identiteit
financieel beleid
investeringen

EEN OR MET LEF EN AMBITIE

Ik hou van een or die lef en ambitie toont en die een eigen visie durft te ontwikkelen. Voor een or die zo’n aanpak kiest, heeft Leutscher Medezeggenschap een bewezen aanbod op het gebied van training, coaching, strategie- en kennisontwikkeling. Ruim veertig ondernemingsraden begeleiden we al in zo’n traject, steeds op basis van een maatwerkprogramma. Dat werkt prettig voor iedereen en het geeft vrijwel direct resultaat. Het werk van de or wordt daarmee niet makkelijker, maar wel veel interessanter en effectiever.

Harry Leutscher

Adres

Leutscher Groep
Wilhelminastraat 49-M
7811 JE Emmen

0591 676662