Word een effectieve OR met een eigen visie en strategie

Ons aanbod

Om je te ondersteunen in het proces naar een or die ook echt iets bereikt, heeft Leutscher Medezeggenschap breed trainingsaanbod. Het bijzondere daaraan is dat we ieder onderdeel op maat ontwikkelen. Ook de frequentie hangt af van wat je wilt bereiken en hoe urgent een situatie is. Plat gezegd, we werken altijd aan de vragen waar de or op dat moment mee te maken heeft. Dus als je naar huis gaat, heb je een duidelijke visie, alle benodigde kennis, alle vaardigheden en een goed doordachte strategie om morgen al de volgende stap te zetten in je or-werk. Vooral dat laatste is belangrijk. Want laten we eerlijk zijn, je hebt alleen maar iets aan een visie als je die direct kunt omzetten in praktische stappen en een zichtbaar, concreet resultaat.

We helpen je graag met een op maat gemaakt en samenhangend systeem van:

 • analyse van de organisatie en de positie van de or
 • in kaart brengen van de problemen binnen een organisatie
 • de kracht van de eigen or en de or-leden
 • ontwikkelen van een visie
 • vertaling naar korte en lange termijndoelen
 • bedenken van een strategie
 • training on the spot
 • kennisvermeerdering
 • spreekvaardigheidstraining
 • communicatietraining
 • contact en samenspel met de achterbantraining in omgaan met weerstand
 • training in omgaan met de bestuurder
 • en wat er verder maar nodig in de ontwikkeling naar een effectieve or.
Natuurlijk is er veel meer over te zeggen. Dat doen we graag in een verkennend gesprek. Bel of mail even als je daarvoor open staat!

Kennis, vaardigheden, gesprekstraining, communicatietraining, visieontwikkeling, strategiebepaling, lef, durf... Het is allemaal nodig om in deze tijd een effectieve or te zijn

 

Training

voor de voltallige ondernemingsraad (maatwerk)
voor vaste OR-commissies (maatwerk)
voor ondernemingsraden of vaste commissies in concernverband (maatwerk)
open inschrijving

Coaching

interne samenwerking
persoonlijke ontwikkeling
leiderschap
conflictoplossing

Consultancy

reorganisatie en organisatiestructuur
fusie en overname
strategische samenwerking
organisatiecultuur
medezeggenschapstructuur
internationalisering
arbeidsvoorwaarden

arbeidsomstandigheden
sociaal plan
harmonisatie arbeidsvoorwaarden
competentiemanagement
functiewaardering en beloning
gezondheid & vitaliteit
personeelsregelingen & cao

organisatiestrategie en marktwerking
positionering en branding
imago en identiteit
financieel beleid
investeringen

EEN OR MET LEF EN AMBITIE

Ik hou van een or die lef en ambitie toont en die een eigen visie durft te ontwikkelen. Voor een or die zo’n aanpak kiest, heeft Leutscher Medezeggenschap een bewezen aanbod op het gebied van training, coaching, strategie- en kennisontwikkeling. Ruim veertig ondernemingsraden begeleiden we al in zo’n traject, steeds op basis van een maatwerkprogramma. Dat werkt prettig voor iedereen en het geeft vrijwel direct resultaat. Het werk van de or wordt daarmee niet makkelijker, maar wel veel interessanter en effectiever.

Harry Leutscher

Adres

Leutscher Groep
Wilhelminastraat 49-M
7811 JE Emmen

0591 676662