Word een effectieve OR met een eigen visie en strategie

Nieuwe taken voor de commissies

Veel ondernemingsraden werken op de klassieke manier, met een standaard taakstelling voor de verschillende commissies. Samen met een aantal klanten hebben we de afgelopen jaren een nieuwe aanpak ontwikkeld die beter aansluit op de dagelijkse vragen waar een or mee te maken heeft. Veel veranderingen in een organisatie hebben een maatschappelijke oorzaak en voor een goed begrip is het nodig dat ze die oorzaken kent en de betekenis ervan kan vertalen naar de beleidsterreinen waar ze invloed op heeft.

Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de commissies een nieuwe focus en een nieuwe taakomschrijving geven. Deze aanpak zorgt ervoor dat de or veel meer zicht krijgt op de vragen en problemen waar de bestuurder mee te maken heeft en daardoor makkelijker een eigen visie kan ontwikkelen. Ook helpt het om de samenhang tussen verschillende onderwerpen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de wereldmarkt, het beleid van de concurrenten, de kwaliteit van het management informatiesysteem en de invloed van nieuwe technologie zijn allemaal elementen die direct effect hebben op de financiële positie van de organisatie. Pas als de or daar – net als de bestuurder – meer inzicht in krijgt, kan hij een eigen mening vormen over wat er binnen de organisatie moet gebeuren. Precies dat maakt de or interessant voor een bestuurder en biedt de or de kans om door te groeien tot een volwaardige gesprekspartner.

Wat die ontwikkeling in de praktijk betekent? De commissie financiën houdt zich meer en meer bezig met markt, bedrijfsvoering en technologie. De commissie sociaal beleid bemoeit zich nu met de rol van de professional, flexibiliteit en arbeidsmarkt. En de arbo-commissie verbreedt en verdiept haar bezigheden naar kwaliteit, veiligheid en organisatiecultuur. Het opleidingsprogramma is bij die organisaties volledig afgestemd op het stimuleren en onderbouwen van de ontwikkeling naar een zelfstandige or, met een eigen visie, een eigen aanpak, een eigen strategie en een relatie met de bestuurder die gebaseerd is op erkenning van elkaars inzichten en kwaliteiten en wederzijds respect.

Praktijk: Lezing + nagesprek over ‘hoe word ik een effectieve or?’, reflectie op het eigen strategisch functioneren, stap-voor-stap visieontwikkeling, vertaling naar concrete doelen, training in omgaan met weerstand, oefenen van het gesprek met de bestuurder, gezamenlijke terugblik en aanpassen van de aanpak, vertalen van plannen en resultaten in een reeks korte artikelen voor de achterban.

 

 

Drie korte cases laten zien hoe Leutscher Medezeggenschap je helpt bij het ontwikkelen van een eigen visie, een eigen concrete aanpak en een eigen strategie. Bel als je vragen hebt over jouw situatie of maak een afspraak. Harry Leutscher komt als spil van de organisatie met alle plezier langs voor een verkennend gesprek.

Kennis, vaardigheden, gesprekstraining, communicatietraining, visieontwikkeling, strategiebepaling, lef, durf... Het is allemaal nodig om in deze tijd een effectieve or te zijn

 

Training

voor de voltallige ondernemingsraad (maatwerk)
voor vaste OR-commissies (maatwerk)
voor ondernemingsraden of vaste commissies in concernverband (maatwerk)
open inschrijving

Coaching

interne samenwerking
persoonlijke ontwikkeling
leiderschap
conflictoplossing

Consultancy

reorganisatie en organisatiestructuur
fusie en overname
strategische samenwerking
organisatiecultuur
medezeggenschapstructuur
internationalisering
arbeidsvoorwaarden

arbeidsomstandigheden
sociaal plan
harmonisatie arbeidsvoorwaarden
competentiemanagement
functiewaardering en beloning
gezondheid & vitaliteit
personeelsregelingen & cao

organisatiestrategie en marktwerking
positionering en branding
imago en identiteit
financieel beleid
investeringen

EEN OR MET LEF EN AMBITIE

Ik hou van een or die lef en ambitie toont en die een eigen visie durft te ontwikkelen. Voor een or die zo’n aanpak kiest, heeft Leutscher Medezeggenschap een bewezen aanbod op het gebied van training, coaching, strategie- en kennisontwikkeling. Ruim veertig ondernemingsraden begeleiden we al in zo’n traject, steeds op basis van een maatwerkprogramma. Dat werkt prettig voor iedereen en het geeft vrijwel direct resultaat. Het werk van de or wordt daarmee niet makkelijker, maar wel veel interessanter en effectiever.

Harry Leutscher

Adres

Leutscher Groep
Wilhelminastraat 49-M
7811 JE Emmen

0591 676662