Word een effectieve OR met een eigen visie en strategie

Speelruimte voor de professionals

Veel ondernemingsraden vinden al jaren dat er meer verantwoordelijkheid gedelegeerd kan worden naar de werkvloer. Medewerkers kunnen immers prima zelfstandig of in teamverband beslissen hoe ze hun werk organiseren en uitvoeren. In de gezondheidszorg, de facilitaire dienstverlening en verschillende sectoren van de zakelijke dienstverlening wordt die gedachte nu in de praktijk gebracht. De professionals in die sectoren krijgen de ruimte om in overleg met hun teamgenoten zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze hun werkzaamheden uitvoeren.

Het is een ontwikkeling die jaren geleden begonnen is bij de buurtzorg en nu op grote schaal navolging vindt.

De meeste ondernemingsraden zijn ervan overtuigd dat dit een goede ontwikkeling is, maar tegelijkertijd zoeken ze naar de juiste manier om daarmee om te gaan. Want wat betekent dit voor de rol en de positie van de or? Betekent het loslaten, vertrouwen tonen, met je vingers ervan afblijven? En moeten we als or de afspraken controleren of kunnen we onze energie beter stoppen in het meedenken en adviseren op beleidsniveau?

In de praktijk blijkt dat de beste oplossing is om te kiezen voor een rol op afstand. Dus meer overlaten aan de organisatie en minder met het wetboek zwaaien. Samen met de bestuurder zorgt de or er dan vooral voor dat zelfsturing mogelijk wordt. En na de invoering blijft de or op afstand en beperkt zich tot het toetsen van de afspraken en het geven van advies aan teams die niet direct tot werkbare afspraken komen. Minder management dus en meer ruimte voor de professional.

Natuurlijk wordt de or niet overbodig door de ontwikkeling naar meer zelfsturing. Integendeel. Want juist door de controlerende rol op detailniveau los te laten, krijgt de or meer ruimte om zich op strategisch niveau bezig te houden met het organisatie- en personeelsbeleid, reorganisaties, fusie, overname en samenwerking. En de professionele zorgverlener of dienstverlener krijgt de vrijheid om vanuit zijn kennis van het werkveld eigen keuzes te maken en daar in zijn eigen praktijk voor de volle 100% voor te staan.

Praktijk: studiedag over achtergronden zelfsturing, gesprek over het omgaan met de wettelijke bevoegdheden van de or, nadenken over nieuwe eisen aan de professional, formuleren eigen beleid, vastleggen van een aanbod aan teams met betrekking tot evaluatie en begeleiding.  

 

 

Drie korte cases laten zien hoe Leutscher Medezeggenschap je helpt bij het ontwikkelen van een eigen visie, een eigen concrete aanpak en een eigen strategie. Bel als je vragen hebt over jouw situatie of maak een afspraak. Harry Leutscher komt als spil van de organisatie met alle plezier langs voor een verkennend gesprek.

Kennis, vaardigheden, gesprekstraining, communicatietraining, visieontwikkeling, strategiebepaling, lef, durf... Het is allemaal nodig om in deze tijd een effectieve or te zijn

 

Training

voor de voltallige ondernemingsraad (maatwerk)
voor vaste OR-commissies (maatwerk)
voor ondernemingsraden of vaste commissies in concernverband (maatwerk)
open inschrijving

Coaching

interne samenwerking
persoonlijke ontwikkeling
leiderschap
conflictoplossing

Consultancy

reorganisatie en organisatiestructuur
fusie en overname
strategische samenwerking
organisatiecultuur
medezeggenschapstructuur
internationalisering
arbeidsvoorwaarden

arbeidsomstandigheden
sociaal plan
harmonisatie arbeidsvoorwaarden
competentiemanagement
functiewaardering en beloning
gezondheid & vitaliteit
personeelsregelingen & cao

organisatiestrategie en marktwerking
positionering en branding
imago en identiteit
financieel beleid
investeringen

EEN OR MET LEF EN AMBITIE

Ik hou van een or die lef en ambitie toont en die een eigen visie durft te ontwikkelen. Voor een or die zo’n aanpak kiest, heeft Leutscher Medezeggenschap een bewezen aanbod op het gebied van training, coaching, strategie- en kennisontwikkeling. Ruim veertig ondernemingsraden begeleiden we al in zo’n traject, steeds op basis van een maatwerkprogramma. Dat werkt prettig voor iedereen en het geeft vrijwel direct resultaat. Het werk van de or wordt daarmee niet makkelijker, maar wel veel interessanter en effectiever.

Harry Leutscher

Adres

Leutscher Groep
Wilhelminastraat 49-M
7811 JE Emmen

0591 676662