Voor or en bestuurder

Waar we goed in zijn? Training, advisering en coaching van de or als geheel, het dagelijks bestuur, de or-commissies en de individuele or-leden. Ook de bestuurder betrekken we graag bij onze trainingen. We kiezen altijd voor een inspirerende, gevarieerde en resultaatgerichte aanpak.

Ideale aanpak: inspirerend en resultaatgericht

Iedere ondernemingsraad is anders: andere mensen, andere organisatie, andere bestuurder, andere achterban, andere problematiek. In ons aanbod houden we daar terdege rekening mee. We draaien geen standaardtraining af, maar ontwikkelen een programma dat past. Interessant, stimulerend, maar ook zeer inhoudelijk. Dat doen we in goed overleg. Natuurlijk houden we daarbij rekening met ambitie, kennis, ervaring en vaardigheden. Dat werkt verfrissend. Welke resultaten wij en de ondernemingsraden die we begeleiden daardoor behalen, vertellen we u graag in een gesprek.

We werken onder andere voor en met ondernemingsraden van:

 • ziekenhuizen
 • vg-zorg
 • thuiszorg
 • verpleeg- en verzorgingshuizen
 • onderwijs
 • petrochemische industrie
 • bouw
 • banken
 • maakindustrie
 • culturele bedrijven
 • verzekeringsbedrijven
 • sociale werkvoorziening
 • beveiligingsorganisaties
 • uitgeverijen
 • ggz
 • catering
 • schoonmaak
 • facilitaire dienstverlening
 • gemeenten
 • provincies en waterschappen

Vanzelfsprekend organiseren we ook trainingen in concernverband zodat de medezeggenschap in het hele concern op hetzelfde hoge niveau gebracht wordt.

Wilt u meer weten over onze inspirerende en resultaatgerichte aanpak? Bel 0591 676662 of mail voor meer informatie.

 

grafische vormgeving: Kitty van der Klugt - MET creatie + communicatie | tekst: Peter Veen
fotografie medewerkers: Theo Berends | webrealisatie: Martin Schoemaker - MET creatie + communicatie